Royal Guards Uniform

เครื่องแบบชุดเต็มยศรักษาพระองค์

เครื่องแบบเต็มยศของหน่วยรักษาพระองค์ถือว่าเป็นเครื่องแบบที่มีเกียรติและสวยงามที่สุดในเครื่องแบบทั้งหมดที่กองทัพกำหนดให้มีขึ้น

ห้องเสื้อบรอดเวย์ได้รับเกียรติและมีความภาคภูมิใจในฐานะที่ได้รับใช้กองทัพไทยโดยเป็นผู้ผลิตเครื่องแต่งกายอันมีเกียรตินี้มามากกว่า 75  ปี ทางร้านมีความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพการผลิตและความถูกต้องของรายละเอียดเครื่องแต่งกายเพื่อรักษาความสง่างามของเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ไว้ตลอดไป