Royal Guards Fabric

ผ้าสักหลาดชั้นดี

ผ้าสักหลาดเป็นองค์ประกอบสำคัญของการตัดเย็บเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ซึ่งต้องคัดสรรเฉพาะผ้าสักหลาดชั้นดี ผ้าสักหลาดที่ร้านบรอดเวย์นำมาตัดเย็บจึงนำเข้าจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผ้าที่ทอขึ้นจากขนแกะคุณภาพสูง โดยโรงงานและกรรมวิธีเดียวกันกับที่ผลิตให้หน่วยทหารรักษาพระองค์ของประเทศอังกฤษและประเทศชั้นนำอื่นๆอีกหลายประเทศทั่วโลก โดยทางร้านยังให้ความสำคัญกับความถูกต้องของสีของผ้า ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยอีกด้วย