history

คุณปรีชา หอมศิลป์กุล ได้เปิดกิจการ “ห้องเสื้อบรอดเวย์” แห่งแรกขึ้น บนถนนตีทอง เมื่อปี พ.ศ.2483 จากร้านตัดเสื้อเล็ก ๆ ที่บริหารและตัดเย็บโดยชายชาวฮ่องกง ด้วยที่จะความตั้งใจที่จะเสนอบริการตัดเย็บเสื้อผ้าสุภาพบุรุษที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า จวบจนทุกวันนี้เจตนารมณ์ และความรู้สึกที่ดีในวันเก่าได้ถูกถ่ายทอดกันมายาวนาน คุณภาพและบริการของห้องเสื้อบรอดเวย์คือความภูมิใจของเรา

จนถึงวันนี้ก็นับเป็นเวลากว่า 75 ปีแล้ว ที่ห้องเสื้อบรอดเวย์ ได้ให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ นักธุรกิจ บุคคลชั้นสูง และนายกรัฐมนตรีหลาย ๆ ท่านโดยยึดถือคุณภาพของผลงานและการบริการระดับพรีเมี่ยม

ปัจจุบัน “ห้องเสื้อบรอดเวย์” เป็นหนึ่งในร้านตัดเสื้อที่ได้รับการยอมรับในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

1940
1963
2000
2017
คุณปรีชา หอมศิลป์กุล ถ่ายรูปกับร้านบรอดเวย์แห่งแรก เปิดที่ถนนตีทอง เมื่อ พ.ศ.2483
ร้านบรอดเวย์ บนถนนเพชรบุรี เมื่อปี 2506
ร้านบรอดเวย์ในปัจจุบัน ข้างในซอยเพชรบุรี 15
คุณภูมินทร์ หอมศิลป์กุล เจ้าของกิจการ และทายาทรุ่นที่ 2