Royal Guards Lace

ดิ้นทองและเงิน

ดิ้นทองและเงินที่ทางร้านนำมาใช้ปักเป็นลวดลายต่างๆ ได้รับการคัดสรรเฉพาะดิ้นคุณภาพสูงจากโรงงานที่มีชื่อเสียงในประเทศฝรั่งเศส ดิ้นโลหะสามารถแบ่งได้เป็นหลายชนิดตามลักษณะเช่น ดิ้นมัน ดิ้นด้าน ดิ้นโปร่ง ดิ้นข้อ และหลากหลายคุณภาพขึ้นอยู่กับสัดส่วนของทองคำและเงินซึ่งผสมอยู่ในดิ้น ซึ่งแต่ละชนิดจะเหมาะสมกับเทคนิคและลวดลายในการปักที่แตกต่างกันไป