Craftsmanship

สูทของบรอดเวย์แต่ละชุดประกอบขึ้นด้วยความปราณีต โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ การประกอบเสื้อ การขึ้นโครงเสื้อด้วยมือ การประกอบด้วยขั้นตอนการผลิตกว่า 80 ชม. และการลองตัวอย่างน้อย 1-2 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงามและสมบูรณ์แบบ

สูทของบรอดเวย์เข้ากับสรีระกับตัวผู้สวมใส่ และสิ่งที่ทำให้สูทของบรอดเวย์แตกต่างจากที่อื่น คือ ทุกขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การวัดตัว การลองเสื้อ การประกอบเสื้อนั้นทำภายในร้านทั้งหมดผ่านการควบคุมคุณภาพเพื่อลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสูททุกชิ้นออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ

เริ่มจากการวัดตัวลูกค้าอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์สรีระของลูกค้า ด้วยการวัดตัวกว่า 40 จุด

สูทของบรอดเวย์แต่ละชุดประกอบขึ้นด้วยความปราณีตโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ การประกอบเสื้อ และการขึ้นโครงเสื้อด้วยมือ การประกอบด้วยขั้นตอนการผลิตกว่า 80 ชม. และการลองตัวอย่างน้อย 1-2 ครั้ง ทำให้ได้ผลงานที่สวยงามและสมบูรณ์แบบ

สูทของบรอดเวย์เข้ากับสรีระกับตัวผู้สวมใส่ และสิ่งที่ทำให้สูทของบรอดเวย์แตกต่างจากที่อื่น คือ ทุกขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การวัดตัว การลองเสื้อ การประกอบเสื้อนั้นทำภายในร้านทั้งหมดผ่านการควบคุมคุณภาพเพื่อลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสูททุกชิ้นออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ